Archief Brandevoorter

Wie heeft de titel ‘Brandevoorter 2012’ gekregen?

De jury, bestaand uit wijkwethouder Frans Stienen, Jacqueline Klomp die als ambtenaar gedurende deze hele periode bij de ontwikkeling van Brandevoort betrokken is, Patrick de Vogel, wijkbrigadier, Ingrid Tielemans, bestuurslid van SSCC Brandevoort en Jan Drouen, voorzitter van SSCC Brandevoort, is tot de volgende uitslag gekomen... 

De Brandevoorter van het jaar 2012 is de familie Robben geworden (foto: Cofoto, Mario Coolen).

Zij krijgt een speciaal ontworpen kunstwerkje en een persoonlijk geschenk. Daarnaast mag zij een bedrag van € 1.000,- beschikbaar stellen aan één of meerdere groeperingen binnen de wijk. 

De bedragen van € 500,00 mogen verdeeld worden door Herbert von Reth en William Kuijpers.

Een persoonlijk geschenk krijgen: Carin Martens, Dave Joosten, Louis Vrolings, Luc Sleegers, Mary-Ann Bosman, Jet Uijen, Henny Martens, Frits van de Donk, Ria Dijstelbloem, Anneke van den Braak, Berry van der Putten, Marja Heerding, Frits van der Linden en Giel Pollemans. Martien Bogers, Floor Swinkels en Anita van Beek hebben aangegeven niet aanwezig te zijn. 

Groepering 2012 is geworden: C.S. de Brandeliers.

Er wordt € 500,00 beschikbaar gesteld aan deze groep, die door haar inzet carnaval binnen onze wijk een extra dimensie heeft gegeven.  

De volgende groeperingen waren genomineerd: Webmaster Commissie Brandevoort, C.S. De Brandeliers, de vrijwilligers van ’t BrandPunt, Brandweer Brandevoort, Jeugdwagen Brandevoort, Sint Nicolaas Comité en voetbalvereniging SV Brandevoort.

U kunt de toespraak die Jan Drouen van de organisatie heeft gehouden hieronder nalezen.

 Toespraak 6 januari 2013

Op zondag 8 januari werd in wijkhuis 't BrandPunt in de Helmondse wijk Brandevoort de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Daarbij werd Herbert von Reth uitgeroepen tot Brandevoorter van het jaar 2016.

Tijdens de zeer goed bezochte nieuwjaarsreceptie konden de bewoners van Brandevoort elkaar een gelukkig 2017 wensen. Traditiegetrouw werden tijdens deze gelegenheid de Brandevoorter van het jaar en de Groepering van het jaar bekend gemaakt. Alle Brandevoortse bewoners konden hiervoor  tussen 1 november en 1 december personen of groeperingen voordragen. 

Genomineerd werden voor de Groepering van het jaar: CW de Goudblinkers, Het Plein en de Keukenprinsessen van 't BrandPunt. 

Genomineerd voor de Brandevoorter van het jaar werden: Ingrid Tielemans, Marc Dekkers, Marco Feijen, Christ & Dimphie Tielemans-van Dongen, Lara Tamarinof, Anneke van den Braak en Herbert von Reth.

Door een deskundige jury, bestaande uit wijkwethouder Margreet de Leeuw, projectmanager Brandevoort van de Gemeente Helmond Jacqueline Klomp en de bestuursleden van wijkhuis 't BrandPunt Astrid Geers en Fons Bosman werden uit die nominaties de winnaars gekozen.

KeukenprinsessenDe Groepering van het jaar werden de Keukenprinsessen van 't BrandPunt onder leiding van Mary-Ann Bosman. Al vele jaren zorgen de dames voor een fantastische uitstraling van het wijkhuis. Ze koken elke maand voor de senioren van Brandevoort, zijn actief tijdens Brandevoorter Dag, Dickensnight, Koningsdag, verenigingsfeesten etc.. Tijdens de carnaval zorgen ze ervoor dat alle feestvierders toch elke dag een gezonde maaltijd krijgen. Ook hebben ze de culinaire veiling opgezet, waardoor voor diverse groeperingen in de wijk extra inkomsten werden gerealiseerd. Eten verbindt en dat weten deze dames uitstekend te bewijzen. Met hun culinaire prestaties hebben ze al velen in de wijk met elkaar verbonden. De Keukenprinsessen mogen €250 besteden aan de activiteiten van hun eigen groepering.

Herbert met oorkondeDe Brandevoorter van 2016 werd Herbert von Reth. Al ruim 15 jaren is Herbert degene die de wijk van allerlei informatie voorziet en daarmee een belangrijke bindende factor is in de wijk. Ook is hij de oprichter van Kalender Brandevoort. De jongste ontwikkeling is de site ‘ dit is onze wijk’  en de daarmee verbonden sociale media. Herbert levert al heel veel jaren een wezenlijke bijdrage aan het "samen gevoel" en zit nog steeds vol plannen om het nog beter en mooier te maken. En dat alles uiteraard geheel vrijwillig. Hij ontving een geldbedrag van €500 te besteden aan vrijwilligerswerk in de wijk. Daarnaast ontving hij een persoonlijk geschenk en het speciaal voor deze gelegenheid ontworpen beeld van kunstenaar Harrie Scheepers. Tweede en derde werden Christ & Dimphie van Dongen en Lara Tamarinof. Zij mogen ieder een geldbedrag van €250 besteden aan vrijwilligerswerk in de wijk.

De genomineerden zijn:

 • Anita van Beek
 • Anneke van den Braak
 • Berry van der Putten
 • Brandweer Brandevoort
 • Carin Martens
 • CS De Brandeliers
 • Dave Joosten
 • Floor Swinkels
 • Frits van de Donk
 • Frits van der Linden
 • Giel Pollemans
 • Henny Martens
 • Herbert von Reth
 • Jet Uijen-Poirters
 • Jeugdwagen Brandevoort
 • Jolanda Robben
 • Lars Robben
 • Louis Vrolings
 • Luc Sleegers
 • Marja Heerding
 • Martin Bogers
 • Mary-Ann Bosman
 • Ria Dijstelbloem
 • Rob Robben
 • Sint Nicolaas comite
 • Team van fotografen
 • Voetbalclub
 • Vrijwilligers van 't BrandPunt
 • Webmasterscommissie Brandevoort
 • William Kuijpers

Annelies Hoolmans – januari 2013

 

Welkom in 't BrandPunt

Op 6 januari vond de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie plaats met voorafgaand de bekendmaking van ‘De Brandevoorter 2012’.  De voorzitter van Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort, Jan Drouen, heette iedereen van harte welkom en wenste allen een voorspoedig 2013 toe.

Natuurlijk was er een speciaal woord van welkom en dank voor de genomineerden, hun familieleden en mogelijke supporters. Zij staan centraal bij de uitreiking van ‘De Brandevoorter 2012’. 

Uitverkiezing van de Groepering 2012

De genomineerden:

 

Webmaster Commissie Brandevoort.

De enthousiaste, actieve en gemotiveerde leden van deze commissie maken websites voor de verschillende groeperingen binnen de wijk.

 

CS De Brandeliers.

Een groep enthousiaste Brandevoorters, die vele activiteiten organiseren. Denk daarbij aan: Carnaval voor jong en oud, een zeskamp, het Zonnebrandfestival, bingo, “Fancy teen party”, enz.

 

De vrijwilligers van ’t BrandPunt.

Een groep van een veertigtal vrijwilligers, die er mede toe bijdragen, dat ’t BrandPunt het middelpunt van de wijk is en tot ver buiten de stadsgrenzen bekend is. 

 

Brandweer Brandevoort. 

Na jarenlange trouwe inzet weggesaneerd.

 

Jeugdwagen Brandevoort.

Reden voor de nominatie is: ‘Het is de leukste club’.

 

Sint Nicolaas Comité.

Dit comité maakt van de intocht van St. Nicolaas ieder jaar een fantastisch kinderfeest.

 

Voetbalvereniging SV Brandevoort.

Een groepering, die met name de jeugd van Brandevoort een sportieve tijdsbesteding geeft en ervoor zal zorgen, dat het nieuwe sportpark een groot succes wordt.

 

De jury

De jury, bestaande uit Frans Stienen - wethouder, Jacqueline Klomp- ambtenaar gemeente Helmond, Patrick de Vogel - wijkbrigadier, Ingrid Tielemans - bestuurslid van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort en Jan Drouen - voorzitter, stond ook dit jaar voor een moeilijke keuze, omdat alle groeperingen, genomineerd of niet genomineerd, een geweldige bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze wijk. 

De knoop is inmiddels doorgehakt en de € 500,00 is beschikbaar gesteld aan C.S. De Brandeliers,  die door haar inzet carnaval binnen onze wijk een extra dimensie heeft gegeven: Van harte gefeliciteerd. 

Jacqueline Klomp, die vanaf het begin bij de ontwikkeling van de wijk Brandevoort is betrokken wordt ook nog even in het zonnetje gezet. 

 

Uitreiking van ‘De Brandevoorter 2012’

De genomineerden:

Carin Martens.

Al een decennium actief in de wijk. Ze helpt al jaren bij het organiseren van ‘t paaseieren zoeken, ‘t fierljeppen, de St. Nicolaas intocht, de fietstocht en de fietsbeurs.

 

Dave Joosten.

Voor ieder evenement staat Dave klaar als vrijwilliger, als entertainer en als zanger. 

 

Louis Vrolings.

Louis is de motor achter de KBO. Hij is penningmeester van Stichting Sport en Bewegen, vrijwilliger in het wijkhuis en organisator van de computerclub. 

 

Luc Sleegers.

Op jonge leeftijd al actief als voorzitter van de commissie p.r. van de Brandeliers en hij zorgt ook voor de p.r. van de Commissie Carnaval. 

 

Mary-Ann Bosman.

Zij is een van de oprichters van de culinaire veiling t.b.v. goede doelen en organisator van het culinaire eetpunt, dat vorig jaar in de prijzen viel.

 

Jet Uijen- Poirters.

Jet is secretaris van de winkeliersvereniging en initiatiefneemster voor de sfeerverlichting in het centrum. Daarnaast organiseert zij allerlei activiteiten i.v.m. haar modezaak.

 

Henny Martens.

Een betrokken persoon, die voor iedereen klaar staat. Hij is betrokken bij de fietstocht, de Brandeliers, de Brandeleros, het fierljeppen en je kunt hem zelfs tegen komen als paashaas. 

 

Frits van de Donk.

Hij is als vrijwilliger heel actief en nauw betrokken bij S.V. Brandevoort. Hij is bestuurslid en vervult de functie van penningmeester. 

 

Herbert von Reth

Hij zet zich al jaren achter de schermen in om Brandevoort digitaal op de kaart te zetten. Hij is verantwoordelijk voor de startpagina, al jaren voorzitter van de webmasters commissie en nu actief met de wijkkalender.

 

Ria Dijstelbloem.

Zij is de initiatiefneemster voor het opstarten van een Zonnebloemafdeling in Brandevoort. 

 

De familie Robben – Rob, Jolanda en Lars.

Lars is het hart van de jeugdgroep, die o.a. de crossbaan heeft mogelijk gemaakt en zich inzet voor de jeugdwagen van Brandevoort. De ouders zijn o.a. bekend door hun inzet voor Dickens, de Brandeliers, de Stuurgroep Jeugd en Chill - house 

 

William Kuijpers.

Een gouden vrijwilliger met een groen-wit hart, die zich op zoveel terreinen inzet, dat hij onmisbaar is voor de vereniging. 

 

Anneke van den Braak.

Zij verzorgt facebook en twitter van allerlei groeperingen binnen onze wijk.

 

Berry van der Putten.

Een goede gastheer met veel charisma, die zich ook voor 100% inzette voor Brandevoort in Actie. Kortom een echte Brandevoorter.

 

Marja Heerding.

Marja werkt het liefst achter de schermen in de keuken van ’t BrandPunt. Zij investeert enorm veel tijd. Vooral als er diverse gerechten en buffetten bereid moeten worden.

 

Frits van der Linden.

Hij zet zich in bij het maken van de carnavalswagen van de jeugd en is erg betrokken bij de flametrails. 

 

Giel Pollemans.

Giel behoeft geen toelichting. Hij verdient de titel door zijn jarenlange inzet voor de Brandevoorter Courant. Ook al doet hij het nu wat rustiger aan. 

 

Floor Swinkels.

Floor zet zich in voor het wel en wee van blok 11. Verder heeft hij zich ingezet i.v.m. de hoogspanningsmasten.

 

Anita van Beek.

Haar inzet voor de Carnavalscommissie van Brandevoort in Actie was tomeloos. Door haar enthousiasme heeft zij er mede voor gezorgd, dat de zwetsavonden en middagen en de jeugdmiddagen een begrip werden.

 

Martin Bogers.

Ook zijn inzet voor de Carnavalscommissie was geweldig. Verder zette hij zich in voor de Brandevoorterdag en voor de Stichting Brandevoort in Actie.

 

De jury is tot de volgende uitslag gekomen:

Een persoonlijk geschenk was er voor: Carin Martens, Dave Joosten, Louis Vrolings, Luc Sleegers, Mary-Ann Bosman, Jet Uijen, Henny Martens, Frits van de Donk, Ria Dijstelbloem, Anneke van den Braak, Berry van der Putten, Marja Heerding, Frits van der Linden, Giel Pollemans, Floor Swinkels, Anita van Beek, en Martin Bogers.  

Wethouder Stienen feliciteerde de gelukkigen en deelde de prachtige bossen bloemen (gemaakt door Ellen Deelen van natuurlijke Bloem-creaties) uit. Er was ook nog voor iedereen een lekker flesje wijn.

Herbert von Reth en William Kuijpers mogen elk bepalen naar welke groepering de € 500,00 gaan. Ook zij kregen een mooie bos bloemen en een fles wijn.

Driewerf hoera!!!

De familie Robben is – of spreek je nu van zijn - de Brandevoorters 2012 geworden. Naast de € 1000,00, die zij beschikbaar mogen stellen aan één of meerdere groeperingen binnen de wijk en de persoonlijke prijs, kregen zij ook het beeldje, dat bij deze uitverkiezing hoort. Nog een beetje beduusd nemen zij de welgemeende felicitaties in ontvangt. Hiermee was het officiële deel van deze bijeenkomst gesloten en kon men nog even nagenieten met een lekker hapje en een drankje.

Ook namens de PR commissie van harte gefeliciteerd, Rob, Jolanda en Lars.

Wie heeft de titel ‘Brandevoorter 2013’ gekregen?

De jury, bestaand uit wijkwethouder de Leeuw, Jacqueline Klomp die als ambtenaar gedurende deze hele periode bij de ontwikkeling van Brandevoort betrokken is, Patrick de Vogel, wijkbrigadier, Ingrid Tielemans, bestuurslid van SSCC Brandevoort en Jan Drouen, voorzitter van SSCC Brandevoort, is tot de volgende uitslag gekomen... 

De Brandevoorter van het jaar 2013 is Louis Vrolings geworden (foto: CoFoto, Mario Coolen).

Hij krijgt een speciaal ontworpen kunstwerkje en een persoonlijk geschenk. Daarnaast mag hij een bedrag van € 1.000,- beschikbaar stellen aan één of meerdere groeperingen binnen de wijk.

De bedragen van € 500,00 mogen verdeeld worden door Herbert von Reth en Dave Joosten.

Een persoonlijk geschenk krijgen: Ria Dijstelbloem, Anneke van den Braak,  Frits van der Linden, Madelon Derijck, Jan van de Kruijs, Jan en Mary Damen en Jan van Loon. Jan heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. 

Groepering 2013 is geworden: de vrijwilligers van 't BrandPunt.

Er wordt € 500,00 beschikbaar gesteld aan deze groep. 

De volgende groeperingen waren genomineerd: de Dickensorganisatie, organisatie Zonnebrandfestival en de vrijwilligers van 't BrandPunt, waaronder het keukenteam.

U kunt de toespraak die Jan Drouen van de organisatie heeft gehouden hieronder nalezen.

 Toespraak 5 januari 2014

Brandevoorter 2009 Adriaan Joosten

Brandevoorter 2010 Jet de Laat

Brandevoorter 2011 Jan Roefs

Brandevoorter 2012 Familie Robben

Brandevoorter 2013 Louis Vrolings

Brandevoorter 2014 Ankie Puts

Brandevoorter 2015 Giel Pollemans

Brandevoorter 2016 Herbert von Reth

Brandevoorter 2017 Lara Tamarinof

Brandevoorter 2018 Mary-Ann en Jet

Brandevoorter 2019 Henk Noort