Precies op tijd en met een volle ontvangsthal in het wijkhuis verricht Jan Drouen de plechtige opening van het nieuwe culturele en maatschappelijke jaar 2011 van Brandevoort. Uiteraard is de eerste en de beste handeling dan de verkiezing van de Brandevoorter van het jaar. Er zijn meer meldingen binnengekomen dan het voorgaande jaar. De commissie die de verkiezing doet, kan dus kiezen uit een kleurrijk geheel van actieve Brandevoorters. Een groep van zeven mensen is genomineerd voor de commissie. Uiteindelijk blijkt Jet de Laat de hoogste ogen te gooien: haar activiteiten voor de acht Dickensnights tot nu toe staan garant voor een verantwoorde keuze, bericht Jan Drouen namens de commissie. Mede door de inzet van Jet is de Dickensnight een A-evenement in Helmond.

De verkiezingscommissie bestaat uit Frans Stienen, wijkhouder van Brandevoort voor 2010, Jacqueline Klomp, coördinerend ambtenaar voor Brandevoort, Patricia van Dijk, een van de twee wijkbrigadiers, en dan nog Ingrid Tielemans (bestuurslid van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort) en Jan Drouen zelf.

De commissie heeft een keuze gemaakt uit zeven voorgestelde personen uit de wijk. Henny Martens. Henny zet zich al jaren in voor de fietsbeurs, de jaarlijkse fietstocht en het paaseieren zoeken en lid van De Brandeliers en De Brandeleros.

Wilko Eekhof (apotheker). Wilko is de drijvende kracht achter apotheek Brandevoort. Hij doet niet alleen zijn apotheek, maar wil perse in de wijk zorgen voor een apotheek met een speciale inzet voor een dienstverlening die verder gaat dan medicijnen verkopen. Voorlichting, nauw overleg met het Gezondheidscentrum en naar de bewoners toe extra service te verlenen.

Peter Faber. Peter is vele maanden per jaar actief met het bouwen van de carnavalswagen. Dit neemt veel meer tijd in beslag dan iedereen denkt. Hij ontwerpt, bouwt en coördineert de wagencommissie van de carnavalsvereniging. Door zijn onvermoeibare inzet geeft hij cachet aan het carnaval binnen Brandevoort en staat de wijk er ieder jaar weer tijdens de ‘buitenwijkse’ optochten.

Doreen de Hoon. Doreen staat altijd voor iedereen klaar. Niet alleen in het verenigingsleven van Brandevoort is ze heel actief (SV Brandevoort), maar ze neemt ook haar maatschappelijke rol zeer serieus: ze helpt altijd op school en zat jaren in de ouderraad van De Vendelier. Doreen is een drijvende kracht op de achtergrond, onmisbaar voor het verenigings- en buurtleven in een wijk als Brandevoort. Herbert von Reth. Herbert is al vanaf de start van de wijk bezig met het verzorgen van internetsites voor de wijk. Ook is hij verantwoordelijk voor de startpagina. Herbert maakt altijd tijd om anderen vooruit te helpen en speelt een belangrijke rol bij de financiering van vele evenementen.

Yvonne Cremers. Samen met Claire staat Yvonne aan de basis van het Kindervakantiewerk in Brandevoort. Naast het feit, dat ze de kartrekkers zijn, zijn ze samen ook nog verantwoordelijk voor de complete administratie en voor de begeleiding van de vele vrijwilligers. Kortom, zonder hen geen kindervakantiewerk.

Jet de laat. Uit deze zes genomineerden en Jet de Laat is Jet dus de ultieme Brandevoorter van het jaar geworden. Naast de {*E*}1000,- die Jet beschikbaar mag stellen aan één of meerdere groeperingen binnen de wijk en de persoonlijke prijs, krijgt zij ook het beeldje dat bij deze uitverkiezing hoort en dat de zich uitbreidende wijk voorstelt.

Of de een meer of minder is dan de ander, is natuurlijk moeilijk te bewijzen. De commissie heeft met een aantal argumenten dus gezegd dat voor 2010 Jet op de voorgrond mag staan. Wellicht komen enkelen van de zes en ook anderen uit Brandevoort volgend jaar terug in de ranglijst van bijzondere Brandevoorters.

Zoals het Herbert betaamt, heeft hij deze ontwikkeling meteen opgepakt en een domein voor de Brandevoorter van het jaar aangelegd. Vanaf nu is de website Brandevoorter van het jaar actief: www.brandevoorter.nl. Via deze website kunnen vanaf nu bewoners en werkgroepen en andere doeners uit de wijk personen aanmelden. En het mooie is dat het hele jaar de Brandevoorter van het jaar in de aandacht staat.

Dus bij deze ook meteen een oproep: bekijk de site www.brandevoorter.nl en geef aan wie zich naar uw mening bijzonder inzet voor gebeurtenissen, mensen, activiteiten enzovoort.

Brandevoorter 2009 Adriaan Joosten

Brandevoorter 2010 Jet de Laat

Brandevoorter 2011 Jan Roefs

Brandevoorter 2012 Familie Robben

Brandevoorter 2013 Louis Vrolings

Brandevoorter 2014 Ankie Puts

Brandevoorter 2015 Giel Pollemans

Brandevoorter 2016 Herbert von Reth

Brandevoorter 2017 Lara Tamarinof

Brandevoorter 2018 Mary-Ann en Jet

Brandevoorter 2019 Henk Noort