Artikel voor ’t Contact t.g.v. uitverkiezing Brandevoorter van het Jaar 2011, Jan Roefs.

Ik was positief verrast en dankbaar om, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Brandevoort op 8 januari in het Brandpunt, uitgeroepen te worden tot Brandevoorter van het Jaar 2011. Net zoals die vele duizenden vrijwilligers in Helmond en Mierlo doe ik geen vrijwilligerswerk voor de prijzen, maar een schouderklopje op zijn tijd, als blijk van waardering geeft een goed gevoel en is een stimulans, om ook de komende jaren de schouders er onder te zetten.

Afkomstig uit een warm nest, een gezin met 9 kinderen, ben ik opgegroeid in Brandevoort, toen nog onderdeel van Mierlo-kersendorp, tussen de weilanden en de kersenbomen. Later kwamen daar varkens en kippen en vollegrondstuinbouw bij. Al vroeg betrokken bij het verenigingsleven, o.a. bij de K.P.J. Mierlo-Hout, een jongerenorganisatie gerund voor en door jongeren van 10 tot 30 jaar. Daar werd ik secretaris / penningmeester toen ik 17 jaar was. We kregen, dankzij de medewerking van vader Roefs, al snel de beschikking over een eigen sportpark aan de Schutsboom; sportpark de Muggentent. Daar werd gehandbald en gevoetbald en geoefend voor de sportdagen. Voor dat we de lijnen konden kalken, moesten we het vee verwijderen, maar een kleinigheidje blijf je houden.

Met de buurt waren we in Mierlo actief bij carnavalsvereniging de Kersepitten, de K.P.J. Dorpszeskamp en het Straatvoetbal bij Mifano.
In Mierlo-Hout bij carnavalsvereniging de Kluppels, de wijkraad, de sportclub van Duvel en Geweld en diverse activiteiten, zoals het Oostenrijks Weekend.
In augustus 1986 organiseerden we op sportpark de Beemd ,als K.P.J. Mierlo-Hout, de K.P.J. Veteranensportdag. Daarbij mochten we op het sportpark 1250 sporters tussen de 30 en 75 jaar en zo’n 8000 bezoekers ontvangen. Hectisch. Als voorzitter van het organisatiecomite heb ik toen al geleerd om vrijwilligers te binden door een saamhorigheidsgevoel te kweken, ze verantwoordelijkheid te geven, te stimuleren en te waarderen.

In 1990 werd ik secretaris / penningmeester van de N.C.B. Mierlo-Hout.Tijdens de ledenvergadering in maart 1990 kwam toenmalig wethouder Sjef Jonkers vertellen, dat de gemeente Helmond het oog had laten vallen op het gebied Brandevoort als toekomstige uitbreidingslocatie voor Helmond. Dat vonden wij als bewoners en ondernemers geen goed plan. In 1994 werd, op initiatief van de N.C.B. de Adviescommissie Agrarische Bedrijven Brandevoort opgericht. Onder voorzitterschap van toenmalig Tweede Kamerlid Theo Meijer, werden daar de knelpunten en emoties besproken en kwamen alle belangen op tafel. Ook werd een bewonerscommissie in het leven geroepen, onder leiding van Adriaan Joosten.

1 Januari 1995 kwam Brandevoort bij Helmond. Toen begon de gemeente met het opstellen van een bestemmingsplan en voor de bewoners een emotionele en moeilijke periode van onderhandelen met de gemeente Helmond. In augustus 1996 hebben we als bewoners en oud-bewoners een uitbundig afscheids- c.q. welkomstfeest georganiseerd bij Adriaan van den Heuvel. We hebben dat nog eens dunnetjes overgedaan in 2006 bij Tiny van de Vorst. Veel bedrijven zijn verplaatst buiten Helmond, veel bewoners zijn blijven wonen in de wijk en hebben in de nieuwe situatie hun draai gevonden.

Naast mijn dagelijks werk als varkenshouder, ben ik sinds 1998 gemeenteraadslid voor het CDA in Helmond. Inmiddels nestor van de raad en waarnemend voorzitter. Helmond heeft zich, met name de afgelopen 30 jaar, bijzonder positief ontwikkeld en we hebben daar als CDA een belangrijke bijdrage aan mogen leveren. We onderkennen het belang van vrijwilligerswerk. Zonder de vrijwilligers bij verenigingen, maatschappelijke organisaties en stichtingen kan een dorp of stad niet optimaal functioneren.

In 2004 ben ik door Carnavalsvereniging de Kersepitten uit Mierlo benoemd tot onbezoldigd burgemeester van Brandevoort, voor de duur van 11 jaren. En dat schept verplichtingen. De bevolking in de wijk is gegroeid van 500 mensen in 2000 tot ongeveer 9000 nu, waarvan zo’n 2500 kinderen tot 12 jaar. Volop werk aan de winkel dus. Een groot aantal vrijwilligers in de wijk zet zich in voor een breed scala aan activiteiten en bij verenigingen, stichtingen en de wijkraad. Zelf ben ik actief betrokken bij de organisatie van de Brandevoorter Dag ( zondag 24 juni 2012 ), voetbalclub SV Brandevoort, carnavalsvereniging de Brandeliers, en de stuurgroep jeugd. Daarnaast verleen ik de nodige hand- en spandiensten bij verenigingen en activiteiten. Iedere vrijdagavond sta ik opgesteld tijdens de voetbalwedstrijd van de sportclub van Duvel en Geweld. Na afloop vindt de uitgebreide wedstrijdanalyse plaats in het Brandpunt.

In 2012 zijn de nodige klussen te klaren. Om te beginnen de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie aan de Kaldersedijk. Het nieuwe kunstgrasveld is gereed en zal op 3 maart officieel geopend worden. Rond die tijd zal tevens de eerste paal geslagen worden voor het nieuwe gebouw.
Onder regie van de stuurgroep jeugd en met inzet van de jeugd zelf, wordt het komend jaar gewerkt aan evenementen en activiteiten. Tevens werken we aan een vangnet, annex netwerk voor extra ondersteuning bij knelpunten en problemen.

De Brandevoorter van het Jaar verkiezing is een initiatief van de stichting Sociaal Cultureel Centrum ’t Brandpunt. Zij beheren en exploiteren wijkhuis ‘t Brandpunt, letterlijk en figuurlijk het middelpunt en verzamelpunt van de wijk. Naast de eeuwige roem, wordt de uitverkiezing tot Brandevoorter van het Jaar, beloond met een beeld en een geldbedrag van 1000 Euro’s, te besteden in de wijk. Ik heb 500 Euro’s beschikbaar gesteld voor de sportaccommodatie en 250 Euro’s voor zowel de stuurgroep jeugd, als carnavalsvereniging de Brandeliers.

Zoals gezegd; Brandevoort is een mooie wijk, waar veel mensen zich belangeloos inzetten. Ondersteund door een schitterend wijkblad de Brandevoorter Courant, sinds 2 maanden ook een magazine; BRNDVRT, en ondersteunt door de website; www.brandevoort.nu.

Taak van een gemeentelijke overheid is daarbij om te faciliteren, stimuleren en waarderen. Dat gebeurt in Helmond gelukkig nog volop en ik wil daar graag ook de komende jaren mijn bijdrage aan blijven leveren. Zowel op het politieke vlak, als bij verenigingen en activiteiten in Brandevoort, Mierlo en Mierlo-Hout. Dankzij een strakke planning, goed organiseren en ’s morgens op tijd uit de veren kan ik het allemaal bijhouden. Mijn ervaring is ook, dat als je bereid bent om andere mensen te helpen, die hulp en samenwerking ook geboden wordt als je het zelf nodig hebt. Dus; Wie goed doet, goed ontmoet.

Brandevoorter 2009 Adriaan Joosten

Brandevoorter 2010 Jet de Laat

Brandevoorter 2011 Jan Roefs

Brandevoorter 2012 Familie Robben

Brandevoorter 2013 Louis Vrolings

Brandevoorter 2014 Ankie Puts

Brandevoorter 2015 Giel Pollemans

Brandevoorter 2016 Herbert von Reth

Brandevoorter 2017 Lara Tamarinof

Brandevoorter 2018 Mary-Ann en Jet

Brandevoorter 2019 Henk Noort