Nieuwjaarsreceptie en Brandevoorter 2011

De centrale hal van ’t BrandPunt is al helemaal vol met bezoekers uit de wijk op het moment dat het nog een kwartier duurt voordat de receptie voor het nieuwe jaar 2012 begint. Gezellig en gemoedelijk wenst iedereen elkaar het allerbeste toe voor het nieuwe jaar.

Centraal in de receptie was de verkiezing van de Brandevoorter voor het jaar 2011. Anders dan de voorgaande jaren, had de commissie nu gekozen voor een dubbele verkiezing: één voor groepen in de wijk die de leefbaarheid een warm hart toedragen en één voor dé vrijwilliger, die zich het meeste heeft ingezet voor de wijk.

Voor de jury, bestaande uit wethouder Frans Stienen, Jacqueline Klomp, die als ambtenaar gedurende de hele periode bij de ontwikkeling van Brandevoort betrokken is, Patricia van Dijk, wijkbrigadier, Ingrid Tielemans, bestuurslid van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort en Jan Drouen, was het erg moeilijk om een keuze te maken. Daarom heeft de jury dit jaar twee groepen gekozen voor de eerste prijs. Het zijn de Skatejeugd en het Eetpunt ’t BrandPunt, die beide € 500,- mogen uitzetten aan een andere groep in de wijk.

Het Eetpunt van wijkhuis ’t BrandPunt is een groep vrijwilligers in het wijkhuis die activiteiten voor ouderen in onze jonge wijk mede verzorgen. Ouderen, die alleenstaand zijn of mantelzorger, krijgen op deze manier meer contact met lotgenoten. Een keer per maand wordt een fantastisch diner bereid voor een zeer lage prijs. Mary-Ann Bosman en haar geweldige kookgroep zorgen op deze manier steeds opnieuw voor een onvergetelijke middag/avond voor deze belangrijke doelgroep.

De Skatejeugd is een groep jongeren, die zich vol enthousiasme inzet voor een mooi skatepark voor de jeugd in de wijk, waardoor er een mooie plek ontstaat voor hun hobby en om samen te zijn. De jongeren willen meedenken, helpen en geld inzamelen. Kortom hun steentje bijdragen om van Brandevoort een nog fijnere wijk te maken, waarin ook de jeugd een positieve plaats inneemt.

De andere twee groepen, die genomineerd waren zijn:

CS De Brandeliers. Een vereniging, die in drie jaar uitgegroeid is tot een groepering waarvan meer dan honderd gezinnen lid zijn. De Brandeliers organiseren een aantal carnavalsactiviteiten en het Zonnebrandfestival. Verder zijn zij sociaal actief en leveren op hun manier een bijdrage aan de saamhorigheid in onze mooie wijk.

Scouting Brandevoort bestond in 2011 tien jaar. Met meer dan 130 leden heeft zij haar bestaansrecht bewezen. De enthousiaste groep vrijwilligers zorgt er niet alleen voor dat scouting veel betekent voor de kinderen uit de wijk, maar ook dat het een van de verbindende schakels is binnen wijk door een bijdrage te leveren aan de Kindervakantieweek, de Brandevoorterdag, Dickensnight en ook aan de Stuurgroep Jeugd.

Voor de vrijwilliger van het jaar komt volgens de jury uit een reeks van zestien genomineerden de trotse Jan Roefs als beste uit de bus. Al vanaf het eerste uur is Jan zo intensief betrokken bij ontwikkelingen en plannen in de wijk, dat de selectiecommissie hem voor 2011 als hoogst gewaardeerde Brandevoorter heeft bestempeld. De jury motiveert haar verkiezing als volgt:

“Jan is vanaf het begin actief betrokken bij de opbouw van de wijk. Hij zet zich in waar hij kan, van het mede-organiseren van een activiteit tot het plaatsen van dranghekken, van het aanvragen van vergunningen tot het regelen van afvalbakken en van onderdak voor het bouwen van carnavalswagens.

Momenteel is Jan betrokken bij de organisatie van de Brandevoorterdag. Verder is hij actief binnen de voetbalclub en maakt hij deel uit van de Stuurgroep Jeugd. Het is niet voor niets, dat hij al jaren geleden benoemd is tot de enige echte burgemeester van Brandevoort.”

Brandevoorter 2009 Adriaan Joosten

Brandevoorter 2010 Jet de Laat

Brandevoorter 2011 Jan Roefs

Brandevoorter 2012 Familie Robben

Brandevoorter 2013 Louis Vrolings

Brandevoorter 2014 Ankie Puts

Brandevoorter 2015 Giel Pollemans

Brandevoorter 2016 Herbert von Reth

Brandevoorter 2017 Lara Tamarinof

Brandevoorter 2018 Mary-Ann en Jet

Brandevoorter 2019 Henk Noort