In een korte terugblik op de afgelopen tien jaar licht Jan Drouen namens de Stichting de keuze van de meest bijzondere Brandevoorter toe. Zes Brandevoorters zijn genomineerd. De nominatie is tot stand gekomen door voorstellen van bewoners of groepen uit de wijk. Een selectiecommissie van vijf personen heeft uit deze genomineerden een keuze gemaakt. In deze commissie hebben wethouder Frans Stienen, Jacqueline Klomp, Patricia van Dijk, Ingrid Tielemans en Jan Drouen zitting. Alle genomineerden hebben aan de leefbaarheid van Brandevoort bijgedragen.

Francien van de Ven blijkt in Halloween, Pasen en vooral in kindervakantiewerk overactief. Zij mag van de commissie € 250,- uitdelen aan een groep in de wijk. Zij heeft dit bedrag toegekend aan de commissie Kindervakantieweek.

Jan Roefs als vijfde Brandevoorter is niet de meest opvallende oud-Brandevoorter, maar hij zet zich via politiek, organisatie van evenementen en nu bij de voetbalvereniging op bijzondere wijze in. Hij kijkt er wat van op, maar is ook verguld met de waardering. De € 250,- geeft hij aan De Brandeliers.

Min of meer samen met Jan Roefs is William Kuypers de laatste jaren intensief actief bij de voetbalclub SV Brandevoort. Materieel, motiverend en zelf participerend houdt hij de voetbalclub van Brandevoort in beweging. Hij geeft zijn € 250,- aan… de voetbalclub.

Op de tweede en derde plaats komen Marco Feyen en Giel Pollemans.

Marco is jaren bezig geweest in de activiteitencommissie van de wijk en besteedt nu zijn tijd bij de snel groeiende carnavalsclub van Brandevoort De Brandeliers. Marco geeft zijn € 500,- natuurlijk door aan deze club.

Giel Pollemans is het langste aan één activiteit verbonden. Hij heeft de basis gelegd voor de Brandevoorter Courant en zorgt nu maandelijks met een groep van acht mensen voor informatie in de wijk van en door Brandevoorters. Giel is van mening dat zijn ´€ 500,- het beste bij de jeugdclub in wording van dienst kan zijn. Deze jeugdclub heeft nog veel te bereiken en legt de basis voor een langdurige leefbaarheid in de wijk. De club heeft nu nog een trage start, maar min of meer iedereen is het er over eens dat de groepering jongeren in de wijk de meeste aandacht moeten krijgen.

Ten slotte komt de eerste echte Brandevoorter uit Brandevoort zelf; al voor het ontstaan van de wijk woonde Adriaan Joosten in de buurt en heeft hij zich ingezet om Brandevoort als nieuwe wijk tot stand te laten komen. Hij krijgt een bedrag van € 1000,-. Adriaan wil hiervan € 250,- beschikbaar stellen aan SV Brandevoort, als aanbetaling op een professionele ‘stuitbaltrainer’ (keeper). De overige € 750,- gaan naar de commissie kindervakantieweek, die daar ongetwijfeld een goede bestemming voor heeft.

Het initiatief van de Stichting om een Brandevoorter van het jaar te benoemen is een uitstekend idee om de betrokkenheid bij het openbare gebeuren in de wijk te vergroten. Zeker als deze mensen een dergelijk groot bedrag mogen investeren in activiteiten voor de wijk zelf, kan de leefbaarheid van de wijk alleen maar groeien.

Brandevoorter 2009 Adriaan Joosten

Brandevoorter 2010 Jet de Laat

Brandevoorter 2011 Jan Roefs

Brandevoorter 2012 Familie Robben

Brandevoorter 2013 Louis Vrolings

Brandevoorter 2014 Ankie Puts

Brandevoorter 2015 Giel Pollemans

Brandevoorter 2016 Herbert von Reth

Brandevoorter 2017 Lara Tamarinof

Brandevoorter 2018 Mary-Ann en Jet

Brandevoorter 2019 Henk Noort