Inmiddels uitgegroeid tot een Brandevoortse traditie, wordt elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie in wijkhuis ’t BrandPunt de Brandevoorter van het jaar benoemd. De Brandevoorter is indertijd in het leven geroepen om enerzijds mensen in het zonnetje te zetten die zich op bijzondere wijze (veelal gedurende lange tijd) voor de wijk hebben ingezet. Tegelijk was dat een mooie manier om de extra winst die het wijkhuis had gegenereerd terug in de wijk te laten vloeien. De financiële situatie van het wijkhuis, als gevolg van de omzetdaling door Corona, laat het thans niet toe een bedrag vrij te spelen om activiteiten in de wijk te ondersteunen. Sterker; het wijkhuis zoekt naarstig naar alternatieve fondsen om het hoofd boven water te kunnen houden.
Het is een raar jaar met bijzondere ontwikkelingen en dat vergt dan ook bijzondere beslissingen. Om die reden is helaas besloten om dit jaar de Brandevoorter een keertje over te slaan. We hopen uiteraard dat het volgend jaar weer mogelijk zal zijn om deze mooie titel en prijs uit te reiken!

Brandevoorter 2019 Henk Noort